idrottens tur att koppla på psyket...

    UTBILDNING I 3 STEG


För alla som vill få en fördjupad förståelse om våra mänskliga funktioner kopplat till biologi, fysiologi, beteenden och tankemönster. De som vill öka möjligheten till högre och hållbar prestation genom att koppla på hela kroppens funktioner.

Syftet med vår utbildning är att skapa en bred förståelse kring relationen fysisk prestation och psykosocialt mående. Skapa en tajtare sammanhållning, motiverade aktiva, mer engagerade föräldrar. Men framförallt för att förebygga psykisk ohälsa och kränkande särbehandling inom idrotten.

Vilka faktorer i våra kroppar som kan hindra oss att lyckas uppnå utsatta prestationsmål. Vi vänder dessa tankesätt och vanemönster till att leva ett idrottsliv som innefattar självkänsla och trygghet i den egna prestationen. 

Genom fördjupad kunskap, självinsikt och verktyg skall deltagaren kunna motivera och få individer och grupper att öka sin självkännedom genom kroppens helhet. Fysiskt och psykiskt.I kontaktformuläret kan du beställa utförlig information om utbildningen